Informácia o otváraní častí ponúk

Informácia o otváraní častí ponúk označených ako Ostatné - Sanas, a.s.
 

 

Informácia o otváraní častí ponúk označených ako Kritériá