Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.