SK

Informácia prijímateľa o NFP

INFORMÁCIA PRIJÍMATEĽA O NENÁVRATNOM FINANČNOM PRÍSPEVKU (NFP)

op kahr logo

  • Miesto realizácie projektu: SANAS, a.s., Hollého 37, 083 01  Sabinov
  • Názov a stručný opis projektu: „Zavádzanie inovácií vo výrobe s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti a zamestnanosti MRK

Modernizácia strojno-technologických zariadení s dôrazom na ochranu životného prostredia na všetkých významných technologických uzloch a tým zvýšenie  efektivity výroby, zníženie  energetickej náročnosti a hlučnosti inováciou technológie a tým zabezpečenie konkurencieschopnosti  spoločnosti a zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov s podporou zamestnanosti MRK.

  • Názov a sídlo prijímateľa: SANAS, a.s., Hollého 37, 083 01  Sabinov
  • Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: 10/2013 – 04/2015
  • „Ministerstvo hospodárstva SR“ v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra“
  • Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.skwww.siea.skwww.mhsr.sk

  • 448.500 EUR
doska
Automatické vkladacie zariadenie Automatická priebežná vŕtačka
automaticke vkladacie zariadenie automaticka priebezna vrtacka
Automatické odoberacie zariadenie Baliaca a paletizačná linka
automaticke odoberacie zariadenie baliaca paletizacna linka
euflag logo mh sr siea
Používaním stránok prevádzkovateľa SANAS, a.s. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.