LOGO

ISO 28000:2007 Security management systems for the supply chain certification


FSC Chain-of-Custody certification (since 2012)


ISO 9001:2015 System certification (since 2009)


Systém duálneho vzdelávania


OZNÁMENIE O MOŽNOSTI ABSOLVOVAŤ ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 

Firma SANAS, a.s. je zapojená do národného projektu:

„Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“

Vďaka tomu žiaci stredných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa venovali počas štúdia. Na rozdiel od rovesníkov z klasickej formy štúdia získajú na trhu práce konkurenčnú výhodu, a to najmä v zručnostiach čo znalostiach získaných praxou priamo u zamestnávateľa.

Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov.

Duálne vzdelávanie

partnerstvo

škola – žiak – zamestnávateľ

 

Sme držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania v týchto študijných a učebných odboroch jednotlivých partnerských škôl:

Osvedčenie

Stredná odborná škola drevárska – Sp. N.Ves

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3355 H stolár

3370 H čalúnnik

3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba

 

Spojená škola – Sabinov

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 

Stredná odborná škola technická – Prešov

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3355 H stolár

 

Rodičia máte doma deviataka?

Chcete mu zabezpečiť budúcnosť a prácu v žiadanom odbore?

 

Čo potrebujete vedieť?

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania znamená, že vaše dieťa absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa.

Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa a podpisuje s ním učebnú zmluvu.

 

Ktoré odbory možno takto študovať?

Trojročné a štvorročné študijné a učebné odbory ukončené buď výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške, alebo maturitným vysvedčením.

 

Čo vášmu dieťaťu poskytne zamestnávateľ?

 

 

Spoločnosť SANAS, a.s. sa zúčastnila na DOD v odborných školách, kde prezentovala svoju víziu a možnosti spolupráce.

Leták 1 Leták 2

V prípade záujmu spolupráce alebo potreby ďalších informácii v rámci duálneho vzdelávania kontaktujte:

Personálne oddelenie SANAS, a.s.:

Ing. Viera Štefčáková

vedúca personálneho oddelenia

Mobil: +421 905 694 356

Tel.:    +421 51 45 21 740, kl. 410

Email: viera.stefcakova@sanas.sk

Modernizácia softwarového vybavenia spoločnosti SANAS, a. s


Fotovoltaické zariadenie s výkonom 499,5 kWp SANAS, Sabinov


Fotovoltaika – SANAS

Záznam z prieskumu trhu

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a vytvorte si svoj vysnívaný priestor

IMG
IMG