LOGO

Spoločenská zodpovednosť


Spoločenská zodpovednosť

Cieľom firmy Sanas je aktívne zapojenie sa do celosvetového boja proti negatívnym civilizačným dopadom na životné prostredie. Chceme byť  modernou spoločnosťou, ktorá chráni životné prostredie, na výrobu nábytku používa zdravotne nezávadné materiály, a ktorá používa progresívne výrobné technológie s efektívnym využívaním energií.

Pôsobením klimatických zmien na naše životné prostredie sme vystavení zmenám, ktoré dnes každý človek bezprostredne pociťuje. Preto bok proti klimatickým zmenám je jednou z hlavných výziev súčasnej doby.

S týmto vedomím pracujeme v našej firme, určili sme si firemnú politiku v oblasti ochrany životného prostredia, ktorú sledujeme a výsledky medziročne vyhodnocujeme oproti stanovenému zámeru (plánu).

Naše hlavné úlohy vyplývajúce z firemnej politiky ochrany životného prostredia sú:

Pre každý rok si stanovíme  úlohy a ich plnením prispievame k ochrane životného prostredia a ochrane prírodných zdrojov.

Prispieť môže každý z nás!

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a vytvorte si svoj vysnívaný priestor

IMG
IMG