SK

Politika manažmentu bezpečnosti

Spoločnosť SANAS, a.s. chce byť pre svojich zákazníkov spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom. V súvislosti s certifikáciou ISO 28000:2007 vedenie spoločnosti prijalo túto POLITIKU MANAŽMENTU BEZPEČNOSTI:Politika manažmentu bezpečnosti.